Førerkort klasse B

Trafikkopplæringen er delt opp i flere deler. Hele opplæringen er delt i totalt 4 trinn med forskjellige tema og mål. Disse målene må oppnås av eleven i samråd med læreren. Opplæringen er satt opp slik at eleven avslutningsvis vil kunne ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken.

TRINN 1: TRAFIKALT GRUNNKURS

Grunnleggende forståelse for trafikk, les mer under “Grunnkurs”. Grunnkurset består av 10 timer teori, førstehjelp, og mørkedemo.

TRINN 2: GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE

I dette trinnet skal eleven lære å kjøre bilen rent teknisk. Opplæringen vil forgå i områder med lite trafikk. På slutten av dette trinnet skal eleven kjøre en trinnvurdering, der lærer og elev sammen vurderer hvorvidt målene i dette trinnet er nådd.

TRINN 3: TRAFIKAL DEL

I dette trinnet skal eleven begynne å kjøre ute i trafikken. Det vil her være fokus på trafikkreglene, skilt, oppmerking, samhandling, risiko o.l. På slutten av dette trinnet skal det gjennomføres sikkerhetskurs på øvingsbane.

Deretter skal eleven kjøre en obligatorisk trinnvurdering, der lærer og elev sammen vurderer hvorvidt målene i dette trinnet er nådd.
Denne timen kan måles opp mot en førerprøve.

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Sikkerhetskurs på veg (landevegkjøring)
Hele trinnet er obligatorisk, og består av 4 timer teori og 9 timer kjøring. Fokus på bilkjøringens risiko, landeveg, forbikjøring, og planlegging og kjøring på variert trafikkmiljø.