TRAFIKALT GRUNNKURS

Obligatorisk kurs for alle som ønsker å øvelseskjøre privat eller på en trafikkskole.
Kurset er på totalt 17 timer, fordelt i flere deler.
Kursets temaer:

TRAFIKKOPPLÆRING
TRAFIKK OG FØRERROLLEN
MENNESKET I TRAFIKKEN OG SAMHANDLING
TRAFIKKOPPLÆRING, ØVINGSKJØRING OG KJØREERFARING
PLIKTER VED TRAFIKKUHELL OG FØRSTEHJELP
TILTAK VED TRAFIKKULYKKE
TRAFIKANT I MØRKET “MØRKEDEMO”

Kurset kan påbegynnes når eleven er 15 år. Hele kurset må gjennomføres for elever under 25 år. Er eleven over 25 år er det kun deler av kurset som er obligatorisk (førstehjelp, tiltak ved trafikkulykke og mørkedemo).

Ved endt kurs vil eleven få tilsendt kursbevis fra Statens Vegvesen. Denne må medbringes under enhver form for øvelseskjøring privat eller på skole sammen med gyldig legitimasjon.

Mørkedemo kan gjennomføres i perioden 1. okt til 15. mars. Gjennomført kurs uten mørkedemo, har frist til 31. januar førstkommende år.

Sjekk vegvesen.no for mer informasjon.

Lskilt_1