Prisene gjelder fra 1. januar 2022:

GENERELLE PRISER

– Pr. kjøretime á 45 min. kr. 750,- (150,- kveldstillegg etter kl. 16.00)

– Trinnvurdering á 45 min. kr. 810,- obl.

– Sikkerhetskurs på øvingsbane (2 teoritimer & 2 kjøretimer) kr. 5030,- obl.

– Sikkerhetskurs på veg obl.:

– 4.1.1 kurs (2 teoritimer) kr. 810,- obl.

        – 4.1.2 kurs (5 kjøretimer) kr. 4000,- obl.

        -4.1.3 kurs (4 kjøretimer) kr. 3800,- obl.

        -4.1.4 kurs (2 teoritimer) kr. 810,- obl.

– Billeie til førerprøve Oslo/Lillestrøm kr. 3000,-

Annet:

– Prøvetime á 45 min. kr. 500,- (kun 1 stk per elev)

– Oppvarmingstime á 60 min. kr.940,-

– Sikkerhetskontroll 2 teoritimer kr. 990,-

– Kvelds/helg tillegg kr. 150,- per time (etter kl. 16.00)

– Tillegg på førerprøve helg/kveld kr. 750,-

GEBYR TIL TRAFIKKSTASJON, NAF & BOMPENGER:

– Baneleie NAF (øvingsbane) kr. 1350,-

– Teoriprøve kr. 640,-

– Bilde kr. 80,-

– Førerprøve kr. 1140,-

– Utstedelse av førerkort kr. 320,-

        – Engangsgebyr bompenger kr. 540,- (betales kun én gang)

TRAFIKALT GRUNNKURS

– 10 timer teori kr. 1040,- obl
– 4 timer førstehjelp kr. 990,- obl
       – 4 timer førstehjelp på engelsk kr. 1750,-
– Trafikant i mørket kr. 1990,- obl