Prisene gjelder fra 1. januar 2020:

GENERELLE PRISER

– Pr. kjøretime á 45 min. kr. 690,- (100,- kveldstillegg etter kl. 16.00)

– Trinnvurdering á 45 min. kr. 770,- obl.

– Sikkerhetskurs på øvingsbane (2 teoritimer & 2 kjøretimer) kr. 4990,- obl.

– Sikkerhetskurs på veg obl.:

– 4.1.1 kurs (2 teoritimer) kr. 770,- obl.

        – 4.1.2 kurs (5 kjøretimer) kr. 3800,- obl.

        -4.1.3 kurs (4 kjøretimer) kr. 3500,- obl.

        -4.1.4 kurs (2 teoritimer) kr. 770,- obl.

– Billeie til førerprøve Oslo/Lillestrøm kr. 3000,-

Annet:

– Prøvetime á 6o min. kr. 500,- (kun 1 stk per elev)

– Oppvarmingstime á 60 min. kr.900,-

– Sikkerhetskontroll 2 teoritimer kr. 950,-

– Kvelds/helg tillegg kr. 100,- per time (etter kl. 16.00)

GEBYR TIL TRAFIKKSTASJON, NAF & BOMPENGER:

– Baneleie NAF (øvingsbane) kr. 1260,-

– Teoriprøve kr. 640,-

– Bilde kr. 80,-

– Førerprøve kr. 1100,-

– Utstedelse av førerkort kr. 300,-

        – Engangsgebyr bompenger kr. 500,- (betales kun én gang)

TRAFIKALT GRUNNKURS

– 10 timer teori kr. 1000,- obl
– 4 timer førstehjelp kr. 850,- obl
– Trafikant i mørket kr. 1950,- obl